Dienstencheques

Hulp in het huishouden kost 1 dienstencheque per uur.
Klanten betalen met papieren of elektronische dienstencheques.

Meer informatie vind je bij 'alles over dienstencheques', zoals:

  • Hoeveel kosten dienstencheques?
  • Hoe en waar vraag je cheques aan?
  • Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat juist?

Klantenbijdrage

Vanaf 1 januari 2021 rekenen we in de dienst huishoudhulp een bijdrage aan van 70 cent per gepresteerde dienstencheque. We rekenen dit afzonderlijk af, via een factuur op kwartaalbasis. Je ontvangt dus van ons in april, juli, oktober en januari een factuur. Je betaalt dit via overschrijving en we voorzien een mogelijkheid tot domiciliering.

We hanteren een maximumfactuur van 45 euro per kwartaal voor onze klanten in de Dienst Huishoudhulp. Dit betekent dat wanneer je minimaal 6 uur hulp hebt, er maximaal 45 euro per kwartaal zal worden gefactureerd.

Omdat de administratieve opvolging via de digitale weg voor ons minder kosten betekent, geven we op deze bijdrage graag 10% korting indien:

  • Je kiest voor elektronische dienstencheques en
  • we mogen met je communiceren via e-mail en
  • als je gebruik maakt van domiciliering.

Via deze klantenbijdrage bekostigen we onze administratieve kosten (verwerking van cheques, planning, communicatie,...). Daarnaast maakt Het Gerief dagelijks werk van begeleiding, ondersteuning en opleiding van onze medewerkers en zorgen we voor een persoonlijk contact met onze klanten. 

 

Gratis hulp annuleren

Tot 6 keer per jaar kunnen klanten bij 't Gerief 'tijdelijk hulp annuleren' (vb. bij vakantie, verbouwing). Deze annulering is eenvoudig én kosteloos.

  • tot 6 keer indien je wekelijks hulp hebt
  • tot 4 keer indien je hulp om de 2 weken komt

 

Verzekering is inbegrepen

't Gerief is verzekerd. Als er schade is tijdens het werk van onze huishoudhulp, doen we een aangifte bij onze verzekering. Klanten betalen een franchise van € 125.

Klanten hoeven dus geen aparte verzekering af te sluiten. 't Gerief heeft ook een arbeidsongevallenverzekering voor haar medewerkers.

 

Deskundige opvolging

De jobcoach is een vaste contactpersoon voor zowel klant als huishoudhulp. Hij of zij volgt de tewerkstelling van de huishoudhulp bij de klant op. We starten steeds met een huisbezoek, maken duidelijke afspraken en wanneer er later vragen of opmerkingen zijn kan de klant terecht bij deze jobcoach. 't Gerief rekent hiervoor geen extra kosten aan!

 

Gebruikersovereenkomst

Bij aanvang van de samenwerking ondertekenen 't Gerief en de klant een gebruikersovereenkomst waarin alle afspraken opgenomen staan. De jobcoach overloopt deze overeenkomst met de klant bij de start, samen met het 'communicatieboekje'.