't Gerief maakt werk van een 10 puntenplan voor haar klanten. Zo streven wij naar een optimale dienstverlening.

Klanten van 't Gerief kunnen rekenen op ...

1. Een warm en professioneel onthaal

Al vlug zal je kennis maken met Brenda, Nele en Peggy. Zij zijn onze administratief medewerkers, zij ontvangen onze klanten en medewerkers. Zij weten alles over dienstencheques en helpen je hier graag mee. Bel hen op, mail hen of kom eens langs: je zal merken dat je je meteen thuis kan voelen bij Het Gerief.

2. Een vaste contactpersoon: de jobcoach

Daarnaast kan de klant terecht bij de jobcoach. Dit is jouw vaste contactpersoon. Het Gerief heeft voor elke regio een aparte jobcoach: deze coach doet zelf de aanwerving van de huishoudhulpen, volgt hen op, gaat mee op huisbezoek, doet functioneringsgesprekken en staat in voor de planning. Hierdoor ként de coach de huishoudhulpen. Je kan bij hem of haar steeds terecht wanneer je iets wil bespreken.

3. Een zorgvuldige selectie

Belangrijk voor het vertrouwen is een uitgebreid sollicitatiegesprek
Belangrijk voor het vertrouwen:
een uitgebreid sollicitatiegesprek.

Wanneer huishoudhulpen solliciteren bij Het Gerief, nodigen wij ze eerst uit voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek peilt de jobcoach onder meer naar de ervaring, talenten, leerpunten en motivatie. Tijdens het gesprek maakt de jobcoach uitgebreid kennis met de sollicitant: dit is een belangrijke eerste stap in het leggen van wederzijds vertrouwen. Onze huishoudhulpen werken bij mensen thuis, waardoor vertrouwen een vereiste is om tot een aanwerving te komen.

Wanneer zowel de sollicitant als de jobcoach een goed gevoel hebben over het gesprek, dan is de tweede stap een praktische proef. Hierbij gaat de jobcoach na of de sollicitant over alle basistechnieken beschikt.

4. Oog voor een goede 'matching'

Een belangrijk doel voor 't Gerief is 'een duurzame tewerkstelling'. Wij gaan voor continuïteit. Steeds dezelfde hulp in huis is niet alleen voor de klant, maar ook voor de huishoudhulp zelf heel fijn. En dat begint bij het zoeken naar een geschikte hulp in huis. Het moet klikken tussen klant en huishoudhulp. De jobcoach houdt daarom rekening met heel wat factoren, zoals:

  • wensen en verwachtingen van de klant
  • woonplaats: we proberen steeds een huishoudhulp van je eigen gemeente te zoeken
  • voorkeuren van de klant wat betreft keuze van het werkmoment, het aantal uren, ...
  • wensen en voorkeuren van de huishoudhulp (vb. allergie voor huisdieren, sterk in strijken, graag poetsen wanneer klanten thuis zijn,...).

We maken het onszelf hierdoor heel wat moeilijker. Maar, hierdoor voelen zowel klant en huishoudhulp zich van in het begin beter in de samenwerking, wat alvast een sterke basis geeft voor de toekomst.

We verwachten van onze medewerkers en klanten dat zij open staan voor mensen met een verschillende achtergrond, gewoonten of geslacht. Iedereen moet zich goed en veilig voelen bij Het Gerief. Hoe Het Gerief denkt over discriminatie, lees je hier

5. Een sterke start met huisbezoek

Heeft de jobcoach een huishoudhulp gevonden, dan maakt hij of zij een afspraak om samen bij jou op bezoek te komen. Wat gebeurt er tijdens dit bezoek?

  • alvast een eerste kennismaking met jouw huishoudhulp en jobcoach 
  • samen afspraken maken over het werk dat moet gebeuren
  • je kan eventuele bijzonderheden aangeven
  • je toont waar het materiaal en de producten te vinden zijn. De jobcoach bekijkt meteen mee of alle benodigdheden voorhanden zijn.
  • de samenwerkingsafspraken met 't Gerief en de gebruikersovereenkomst worden bekeken

Op het einde van dit bezoek krijg je van de jobcoach een communicatieboekje: hierin staan alle algemene afspraken nog eens goed uitgelegd. Bovendien kan je met dit boekje communiceren met jouw huishoudhulp indien je hem of haar niet vaak ziet.

6. Een betrokken opvolging

Ten laatste een maand na de start, maar meestal vroeger, neemt de jobcoach telefonisch contact met de klant op om na te gaan hoe de start verliep. Zo kan er snel bijgestuurd worden indien dat nodig zou zijn. Uiteraard mag je steeds vroeger contact opnemen bij vragen of bezorgdheden. En ook als het goed gaat mag je dat steeds laten weten!

Een half jaar nadat een huishoudhulp startte bij 't Gerief, nodigen we de klant uit om een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt via een webformulier. Deze vragenlijst gebruikt de jobcoach als voorbereiding voor het functioneringsgesprek met de huishoudhulp. Dit doen we vervolgens elke twee jaar. 

Wij nodigen klanten uit om, als er iets is, zo snel mogelijk met de huishoudhulp te praten. Wanneer dit moeilijk is, zijn ze steeds welkom bij de jobcoach.

7. Oog voor kwaliteit en continuïteit

Huishoudhulpen van 't Gerief volgen bij de start een basispakket opleiding, kunnen jaarlijks kiezen uit een gevarieerd opleidingspakket en nemen elk jaar 5 keer deel aan een werkoverleg.

Kwaliteit

Huishoudhulpen krijgen bij de start opleiding in de basistechnieken en kunnen ook later opleidingen kiezen om hun technieken te verbeteren. Regelmatig komen er nieuwe producten of technieken op de markt waarmee we hen laten kennis maken. Ook planning en communicatie zijn thema's die we opnemen in opleiding en werkoverleg. Ten slotte bieden we ook taalcoaching aan voor anderstalige medewerkers.

Continuïteit: Ergonomie en gezondheid

Onze huishoudhulpen hebben een zware job. Zij staan dagelijks in voor het huishouden van een andere klant. Komen ze thuis, wacht ook hun eigen huishouden nog. Het is dan ook erg belangrijk dat zij hun job zo gezond én zo ergonomisch mogelijk uitvoeren zodat zij deze zo lang mogelijk kunnen volhouden.

Dit thema nemen we mee in opleiding en werkoverleg. We betrekken klanten hierbij en vragen hen te kiezen voor degelijk materiaal en gezonde producten. Dit hoeft echt niet duur te zijn. We geven welzijnstips via het communicatieboekje, de nieuwsbrief of via een briefje dat de huishoudhulp meeneemt naar de klant. Zo kunnen we samen de werkomstandigheden voor de huishoudhulp optimaliseren zodat het fijner, gezonder werken is op korte én op lange termijn.

8. Vervanging of ondersteuning door onze strijkdienst

De jobcoach denkt graag mee naar oplossingen en mogelijkheden. Heb je graag vervanging wanneer je huishoudhulp vakantie heeft, dan kan je in de meeste gevallen rekenen op een vervanghulp.

Wens je geen vervanging, maar wil je graag toch wat hulp? Dan kan je steeds terecht bij onze strijkdienst. Er is geen wachtlijst, geen contract: je brengt je strijk binnen en na 2-3 werkdagen haal je hem netjes gestreken weer op. Je betaalt met dezelfde dienstencheques waarmee je ook je huishoudhulp betaalt.

9. Een positief en waarderend medewerkersbeleid

Wij zorgen goed voor onze medewerkers. Wij tonen respect, erkenning en begrip als het al eens moeilijk gaat. We waarderen hen, niet alleen met een concurrentieel loonpakket, maar ook door oog te hebben voor hun talenten en te luisteren naar hun behoeften. We zorgen voor een fijne werksfeer, met o.a. een personeelsfeest en een kerstfeestje. Onze medewerkers zijn namelijk enorm belangrijk: zij zorgen voor onze klanten. Wij gaan er prat op, dat een tevreden medewerker zorgt voor een tevreden klant. En zo is de cirkel rond. 

Ook de klant zélf speelt hierin een belangrijke rol. Wij verwachten minstens respect voor je huishoudhulp. Maar toon jij straks ook waardering door een complimentje te geven, dan zal er snel een sfeer ontstaan waarin je ook met je hulp kan praten over zaken die je liever anders ziet. Zet jij je mee in voor een fijne sfeer of maak je af en toe eens tijd voor een gesprek met jouw hulp, dan zal de huishoudhulp zich goed voelen bij jou en jouw gezin en het nog belangrijker vinden om te werken aan een schitterend resultaat.

10. Winst investeren we in onze medewerkers en dus ook in onze klanten

Het Gerief wordt bestuurd door 7 gemeenten van ons werkingsgebied. Wij hebben het doel om onze medewerkers een duurzame job te bieden én onze klanten een excellente dienstverlening. Het Gerief heeft daarnaast als doel economisch rendabel te zijn en dat zijn we ook.

Maar onze winsten worden niet uitbetaald aan onze eigenaars. Wij gebruiken deze ten voordele van onze medewerkers: begeleiding, opleiding, goede arbeidsvoorwaarden. Wij investeren op die manier in gelukkige medewerkers die beter, liever en langer werken. En net zoals ons waarderend beleid, zijn we overtuigd dat dit ook de klant weer ten goede komt.

Wil jij een huishoudhulp van 't Gerief aanvragen?