Dienstencheques kan je voor een belangrijk deel fiscaal aftrekken. Meestal duid je dit aan op je belastingbrief, maar ook wanneer je geen belastingbrief hoeft in te vullen (vb. wanneer je op pensioen bent), kan je de cheques aftrekken van de belastingen.
Je krijgt automatisch jaarlijks van Sodexo een fiscaal attest.

Voor hoeveel dienstencheques krijg je belastingvermindering?

Elke belastingplichtige krijgt een belastingvermindering van € 1,8 per dienstencheque voor de eerste 169 aangekochte dienstencheques. Deze vermindering ontvang je via de belastingbrief van het daaropvolgende jaar, waardoor de dienstencheques nog € 7,2 kosten per cheque.

Om langer van het fiscaal voordeel te kunnen genieten, kan een andere belastingplichtige inwoner van jouw adres dienstencheques aanvragen. In de meeste gevallen gaat dit om de partner. Je vraagt in dat geval een nieuwe gebruikersnummer aan bij Sodexo. Als je omschakelt naar een andere 'gebruiker', neem dan even contact met ons ons op zodat we de betaling in de toekomst verder correct kunnen opvolgen.

Alle informatie over dienstencheques vind je op dienstencheques.vlaanderen.be


Je ontvangt wél een belastingbrief

Vul het totaalbedrag dat vermeld wordt op het fiscaal attest in op je belastingbrief. Dit doe je bij de code 1364 of 2364. Het attest dien je te bewaren en ter beschikking te houden voor de FOD Financiën.


Je ontvangt géén belastingbrief

Je krijgt jaarlijks van de fiscale dienst een taxatievoorstel. Kijk goed na of dienstencheques worden vermeld. Indien dit goed is, moet je verder niets doen. Indien er geen dienstencheques op worden vermeld moet je een wijziging doorgeven. Dit kan via het antwoordformulier dat je terugvindt bij het taxatievoorstel.