Betaalbare hulp

Het dienstencheque-systeem is voor de 'gebruiker' (de klant) een voordelig systeem: de aankoopprijs bedraagt € 9 en je kan ze inbrengen in je jaarlijkse belastingaangifte. Na de fiscale verrekening kost 1 dienstencheque nog € 7,2. Deze belastingvermindering van € 1,8 per dienstencheque, geldt voor de eerste 167 dienstencheques per persoon per fiscaal jaar. Daarna kan je nog steeds dienstencheques kopen, maar heb je geen recht meer op vermindering. Woon je samen? Dan is het wellicht interessant een extra gebruikersnummer aan te vragen.


In bepaalde situaties (vb. pensioen) wordt er gewerkt met een belastingkrediet. Meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid vind je hier.
Voor zelfstandige moeders voorzien de sociale verzekeringskassen 105 gratis dienstencheques, in het kader van moederschapshulp.

Maar hoe kan dat dan zo goedkoop zijn?

De overheid subsidieert het systeem van dienstencheques. 't Gerief krijgt voor alle ontvangen cheques een uitbetaling waarmee we de arbeidskosten van onze medewerkers kunnen betalen.

Dit houdt dan ook in dat de Vlaamse overheid de reglementering bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld welke taken wel of niet mogen gebeuren, hoeveel cheques je mag aankopen en hoeveel de cheques kosten. Het systeem werd ontwikkeld om het ontstaan van buurtdiensten te stimuleren en om zwartwerk tegen te gaan.

Bijkomende bijdrage

Via de inkomsten van de dienstencheques betalen we de loonkosten van onze medewerkers. Helaas is de 'overschot' onvoldoende om onze werkingskosten mee te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld onze administratieve kosten (vb. verwerking van dienstencheques, communicatie, planning,...) en bovendien investeren we in begeleiding, opleiding en ondersteuning via regelmatig persoonlijk contact.

Daarom zijn we genoodzaakt een extra klantenbijdrage aan te rekenen per gepresteerde dienstencheque:

  • vanaf 1 januari 2021, 80 cent per dienstencheque in de dienst huishoudhulp
  • vanaf 1 juni 2020, 1 euro per dienstencheque in de strijkdienst (hier hebben meer extra kosten zoals huur, elektriciteit, machines,...)
  • alle klanten krijgen vanaf 1 januari 2021 10 procent korting op deze bijdrage wanneer ze kiezen voor elektronische dienstencheques, communicatie via e-mail én domiciliering.